łaciński

OMNIBUS HAS LITTERAS INSPECTURIS FIDEM FACIMUS AC TESTAMUR, NOS AB AUTHENTICIS RELIQUIIS EXTRAXISSE PARTICULAS EX OSSIBUS SANCTI ANDREAE BOBOLA, SACERDOTIS E SOCIETATE IESU, MARTYRIS, QUAM IN THECA METALLICA ROTUNDAE FIGURAE CRISTALLO OCCULSA, FILO SERICO RUBRI COLORIS OBLIGATA ET SIGILLO NOSTRO OBSIGNATA COLLOCAVIMUS. IN OUORUM FIDEM HAS LITTERAS SUBSCRIPTIONE AC SIGILLO NOSTRO MUNITAS DEDIMUS.

polski

KONTROLUJEMY WSZYSTKIE TE LISTY I ŚWIADCZYMY, ŻE WYBRALIŚMY CZĘŚCI Z KOŚCI ŚW. DALIŚMY TE LISTY W SUBSKRYPCJI I PIECZĘCI NASZEJ WIARY.

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia łaciński-polski?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.