łaciński

Apud Graecos et Romanos oracula plurimum valebant. Antiqui credebant enim oracula deis sacra esse ibique divos dicere atqua responsa sua de futuris proferre. Non solum privati oracula consulebant, sed etiam civitates legatos mittebant et de bellis atque de vita publica rogabant. Qui responsum accipere cupiebant dona magnifica portabant quibusque deos consilia implorabant. Inter oracula antiqua notissima erant:

polski

Wśród Greków i Rzymian największy wpływ miały wyrocznie. Starożytni wierzyli bowiem, że wyrocznie są święte dla bogów i że bogowie są tam, by wyrażać swoje odpowiedzi na temat przyszłości. Nie tylko konsultowali się z prywatnymi wyroczniami, ale także wysyłali ambasadorów do stanów i prosili ich o wojny i życie publiczne. Ci, którzy pragnęli otrzymać odpowiedź, nosili wspaniałe dary i przez których błagali o rady bogów. Wśród starożytnych wyroczni były dobrze znane;

PolskoAngielski.pl | Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.