łaciński

Annum Romuli tempore decem meneses habuisse scriptores tradunt. Tum primus anni mensis Martius erat. Mensis secundus Aprilis, tertius autem mensis Maius appellabaur. Quarto mensi Iunius nomen eart. Quintus mensis Quictilis appellabatur, postea Iulius a caio Ilulio Caesare vocabatur Sextus mensis primum Sextilis nominabatur, postea Augustus a caesare Augusto appellabatur. Ceteri autem meneses: September October November December a nominibus numeralibus: septem octo novem decem nomina traxerunt Quibus decem mensibus Numa Pompilitus ut dicitur duos mense praemisit: Ianuarium et Februarium Sed ceterorum mensium nomina non mutavit Quo ex tempore usque ad nostram aetatem annus duodecim mensibus constat Qui Sunt:

polski

Mówią, że pisarze z czasów Romulusa mieli Rok dziesięciu menes. A marzec był pierwszym miesiącem roku. Drugi miesiąc kwiecień, trzeci miesiąc maj. W czerwcu imię czwartego hrabiego. Piątym miesiącem Quictilis nazwanym na cześć Juliusza Cezara był Ilulio, kierujący się w pierwszy piątek miesiąca sierpnia, został łatwo nazwany na cześć Cezara Augusta. Inni Menesowie, wrzesień, październik, listopad, grudzień według imion numerycznych siedem osiem dziewięć dziesięć ich imiona były dziesięć miesięcy, Numa Pompilitus jako dwa miesiące do przodu, styczeń i luty i pozostałe nazwy miesięcy nie zmieniły się od tego czasu do o mojej porze roku, dwanaście miesięcy zgodziło się, że są:

PolskoAngielski.pl | Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.