łaciński

In villa opulenti viri Romani multi servi laborant. 
Multi domĭni severi sunt, servos saepe vitupĕrant et puniunt. 
Servi severos domĭnos non amant, sed timent. 
Bonos domĭnos servi laudant et amant. 
Etiam Marcus Tullius Cicero multos servos habet. 
Tiro servus domĭnum suum et Marcum, domĭni filium, valde amat. 
“Ubi Tiro est?” – Marcus rogat. 
At pater, “Tiro in cubicŭlo suo manet, nam aeger est”. 
Tullius medĭcos vocat et rogat: “O viri boni! servum meum curate! 
Tiro vir bonus, doctus, et amicus meus est”. 
Medĭci perīti servum currant, Cicěro medĭcis gratias agit et praemium dat.

polski

Wielu we wsi zamożnych rzymskich niewolniczą pracę. Wiele surowości jest często obwinianych za niewolników i karanych. A słudzy poważnych Pana nie kochają się nawzajem, ale się boją. Dobry panie chwały i miłości. Nawet Cyceron wielu niewolników. Rekrut, mistrz niewolników i Marcus, Panie, bardzo kocha. – Gdzie jest Czyngis? - zapytał Mark. Ale „Opona pozostaje w jego pokoju, ponieważ jest chory”. Doktor Tully dzwoni i pyta: „Och, dobrzy ludzie! niewolnik jest chory! Rekrutuj dobrego nauczyciela i mojego przyjaciela.” Medycy, by zginęli słudze, niech uciekają, a on w nagrodę dziękuje, daje Cicero Medicus.

PolskoAngielski.pl | Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.