łaciński

Ioannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniar, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Livoniae, Samolensciae Czerniohoviaeque necon Suecorum, Gottorum, Vandalorum haereditarius rex, Signigicamus praesentibus literis nostris, quorum interest, universis et singulis exghibitas coram nobis fuisse literas privilegii manu divae memoriae regis Vladislai Quarti, domini fratris nostri dilectissimi, subsciptas sigilloque maiori Magni Ducatus Lituaniae communitas de data Vilnae vigesima octava manis aprilis anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octes in se confirmationem iuris Magdeburgensi necon ceratum libertatum ac praerogativarum civitati Caiodanensi alias Kieydany dicto in ducatu Samogitiae existenti a divo adhuc rege Sigismundo Tertio, domino parente nostro desideratissimo, concessarum, postulatumque est per illustrem ac magnificum Ianussium Radziwił, ducem in Birze et Dubinki, S.R.I principem, dominum in Newel et Siebież, generalem ducatus Samogitiae capitaneum, campiductorem Magni ducatus Lituaniae, tanquam loci istius haerdem, ut easdem literas privilegii authoritate nostra regia approbare et confirmame dignaremur. Cui quidem postulato uti iusto nos benigne annuentes, praememoratum privilegium iuris Magdeburgensis, tanquam hic de verbo ad verbum inscriptum esset, in omnibus punctis, clausulis, conditionibus et contentis authoritate nostra regia approbandum, confirmandum esse duximus, uti quidem approbamus, confirmamus et ratificamus hisce literis nostris, decernentes illud robur debitae firmitatis suae obtinere. In cuius rei difem praesentes manu nostra subscriptas sigilo Magni Ducatus Lituaniae communiri mandavimus, Datae Varsaviae die XV mansis ianuarii anno Domini MDCL, regnorum nostrorum Poloniae I, Sueciae vero II anno.

polski

Jana Kazimierza, z łaski Bożej króla Polski, wielkiego wodza Litwy, Rusi, Prus, Żmudzi, Mazowsza, Inflant, Samolensji, Czernochowa i dziedzicznego króla Szwedów, Gotów i Wandalów, oznaczyliśmy naszą teraźniejszością listy, że wszyscy i wszyscy zainteresowani zostali nam przedstawieni z przywilejami pod ręką boskiej pamięci króla Władysława IV, pana naszego ukochanego brata, pod pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego, datowaną w Wilnie, dwudziestego ósmego kwietnia roku Pańskiego tysiąc sześćset czterdziestego ósmego, potwierdzenie prawa magdeburskiego, niezdobytych wolności i prerogatyw państwa Caiodanese, zwanego inaczej Kieydany, w księstwo żmudzkie istniejące jeszcze boskiego jeszcze króla Zygmunta III, naszego najbardziej upragnionego pana rodzica, nadane i żądane przez znamienitego i wspaniałego Janusa Radziwiłła, wodza Birze i Dubinki, księcia SRI, pana Newela i Siebieży, generała dowództwa z Żmudzi um, komendanta Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako dziedzica tego miejsca, abyśmy raczyli zatwierdzić i potwierdzić te same listy przywilejów naszą władzą królewską.Na którą prośbę uprzejmie kłaniamy się jako sprawiedliwy, wyżej wspomniany przywilej prawa magdeburskiego, jakby tu wpisany słowo w słowo, we wszystkich punktach, klauzulach, warunkach i treści, postanowiliśmy zatwierdzić i potwierdzić powagą naszą królewską, jak rzeczywiście zatwierdzamy, potwierdzamy i ratyfikujemy tymi listami do naszych, postanawiając uzyskać tę siłę ich należnej stanowczości. W obronie której rozkazaliśmy się podzielić pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego, podpisaną naszą ręką, Datowaną w Warszawie dnia 15 stycznia Roku Pańskiego 850, w roku 1 Królestw naszych Polska i II rok Szwecja.

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia łaciński-polski?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.